Strava

Kuchyňu predstavuje pestrá a vyvážená strava, ktorá je pripravovaná pre deti podľa veku na základe záväzných materiálno – spotrebných noriem v SR.

Počas dňa je dodržiavaný pitný režim samozrejmosťou.  Deťom tiež podávame počas celého dňa dostatok ovocia a zeleniny, čím podporujeme zdravý životný štýl. Súčasťou jedálne sú aj vysoké stoličky so stolom pre najmenších. Tie deti, ktoré už sami sedia, sú za detskými stolíkmi a učíme ich k samostatnosti a  kultúre stolovania.

Strava je poskytovaná 4-krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant.

Na základe oznámenia rodičov o alergií dieťaťa vieme stravu upraviť podľa potrieb.

 

REHAB, s.r.o.

Súkromné detské jasle a

Denné detské rehabilitačné sanatórium

 

Kde sme

Prevádzková doba

  • pondelok - piatok    06:30-16:15
  • sobota                       zatvorené
  • nedeľa                       zatvorené

Kontaktujte nás

+421 52 776 5975 - prevádzka
+421 904 686 253 - riaditeľka, Mgr. Slavkovská
+421 903 612 237 - konateľ, MUDr. Hajduk
email: jasle@sukromnejasle.eu