Režim dňa

06:30  –  08:00    príchod detí do jaslí, preberanie detí od rodičov, voľná hra
08:00  –  08:15   hygiena, raňajky
08:15   –  09:15   rehabilitačné cvičenia
09:15   –  09:30   hygiena, desiata
09:30  –  11:30   pobyt vonku, v prípade nepriaznivého počasia prebiehajú výchovno-vzdelávacie aktivity (hudobná, výtvarná, telesná, pracovná výchova)
11:30  –  12:00    hygiena, obed
 12:00  –  14:30   hygiena, spánok
14:30  –  14:45   postupné vstávanie, hygiena, olovrant
14:45  –  16:15   výchovno – vzdelávacie aktivity, voľné hry detí, postupný odchod detí domov

 

Ponúkame flexibilitu v dochádzke – možnosť výberu z celodenného, poldenného pobytu.

Zabezpečujeme odborné vyšetrenia a konzultácie s pediatrom, s rehabilitačnou sestrou, s rehabilitačným lekárom, so špeciálnym pedagógom.

Prijímame deti počas celého roka.

Bežná pracovná doba je v pracovné dni pondelok – piatok od 06:30 hod do 16:15 hod.

REHAB, s.r.o.

Súkromné detské jasle a

Denné detské rehabilitačné sanatórium

 

Kde sme

Prevádzková doba

  • pondelok - piatok    06:30-16:15
  • sobota                       zatvorené
  • nedeľa                       zatvorené

Kontaktujte nás

+421 52 776 5975 - prevádzka
+421 904 686 253 - riaditeľka, Mgr. Slavkovská
+421 903 612 237 - konateľ, MUDr. Hajduk
email: jasle@sukromnejasle.eu