O nás

Vitajte v Súkromných detských jasliach a Dennom detskom rehabilitačnom sanatóriu REHAB, s.r.o.

Súkromné detské jasle a Denné detské rehabilitačné sanatórium, na Francisciho 5 (vchod z dvora) v Poprade, vzniklo ako súkromné zariadenie už v roku 2001 a dopĺňa rodinnú výchovu detí počas zamestnania rodičov. O detičky sa starajú zdravotné a rehabilitačné sestričky a pedagógovia s niekoľkoročnými skúsenosťami.

Detské jasle poskytujú deťom od 6 mesiacov do 3 rokov a rehabilitačné jasle poskytujú deťom od 6 mesiacov do 6 rokov celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie na odbornej úrovni. Navyše poskytujeme deťom rehabilitačné cvičenia na rozvíjanie a zdokonaľovanie motoriky.

 

APLIKOVANIE VÝCHOVNÉHO A VZDELÁVACIEHO PROCESU

Sociálne návyky: Včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať v kolektíve, vytvorenie si miesta v kolektíve), osvojenie si základných hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa.

Stravovacie návyky: Pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, výchova k zdravému životnému štýlu …

Jazyková podpora: Prvé slová, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier, dohliadame na tvorbu reči a vývoj reči…

Rozvoj myslenia: Veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie, rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov…

Podpora kreativity a motoriky: Kreslenie, maľovanie, trhanie, lepenie, modelovanie, navliekanie…

Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a motoriky: Lozenie, samostatné sedenie, prvé kroky, chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností a pod….

Tiež ponúkame:

- odborné konzultácie a konziliárne vyšetrenia rehabilitačným lekárom,

-  rehabilitačné a liečebné procedúry,

- odborné konzultácie s pediatrom a so špeciálnym pedagógom.

 

Organizujeme množstvo zaujímavých, náučných aktivít a činností pri príležitostí sviatkov, ako napr. karneval, oslava MDD, Mikuláš, oslava menín a narodenín detí, divadelné predstavenia.

 

REHAB, s.r.o.

Súkromné detské jasle a

Denné detské rehabilitačné sanatórium

 

Kde sme

Prevádzková doba

  • pondelok - piatok    06:30-16:15
  • sobota                       zatvorené
  • nedeľa                       zatvorené

Kontaktujte nás

+421 52 776 5975 - prevádzka
+421 904 686 253 - riaditeľka, Mgr. Slavkovská
+421 903 612 237 - konateľ, MUDr. Hajduk
email: jasle@sukromnejasle.eu