Odborné konzultácie a konziliárne vyšetrenia rehabilitačným lekárom, pediatrom alebo špeciálnym pedagógom.

 Oboznamovanie detí s jednoduchými anglickými a nemeckými slovíčkami hravou formou.

 Rehabilitačné a liečebné procedúry - parafín, Biotrop, perličkový kúpeľ, bazén, suchý bazén.

Súkromné Detské jasle na ulici Francisciho 5 v Poprade, sú súkromným zariadením, ktoré poskytuje deťom od 15 mesiacov do 3 rokov výchovu a vzdelávanie na odbornej úrovni. Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom mnohých aktivít a didaktických hier. U detí rozvíjame a zdokonaľujeme sociálne aj stravovacie návyky. Rozvíjame rozumovú, emocionálnu, hudobnú či výtvarnú výchovu. Zameriavame sa aj na zdravý životný štýl detí, preto je strava pestrá a zdravá. Dbáme na pravidelný pitný režim a dostatok ovocia i zeleniny. Navyše poskytujeme deťom rehabilitačné cvičenia na rozvíjanie a zdokonaľovanie motoriky. Režim dňa je pestrý, motivujúci a prispôsobuje sa v prvom rade deťom - ich náladám a potrebám.

Čítaj viac

Stravovanie

Aktivity a hry

Režim dňa

Fotogaléria

Strava je poskytovaná 4krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant. Ponúkame vyváženú pravidelnú stravu, pohyb a odpočinok, čím podporujeme ...

Čítaj viac

Organizujeme množstvo zaujímavých, náučných aktivít a činností pri príležitostí sviatkov, ako napr. karneval, oslava MDD, oslava menín a narodenín ...

Čítaj viac

Ponúkame flexibilitu v dochádzke – možnosť výberu z celodenného, poldenného pobytu, jednorazovú opateru – jednodňový pobyt v jasličkách. ...

Čítaj viac

Aktuálne

Prijímame deti od 03.09.2012 na základe Vašej žiadosti.

Čítaj viac

Nájdite nás tiež na: